Reprezinți o companie? Suntem alături de tine și de organizația din care faci parte pentru a ne asigura că toate procesele privind protecția mediului sunt atent respectate. De la colectare deseuri păna la întocmiri de acte sau raportări, portofoliul nostru complet de servicii și competențele specialiștilor noștri răspund obligațiilor existente. Am centralizat în cele de mai jos informațiile de bază legate de protecția mediului. Pentru orice întrebări și sprijin, îți stăm la dispoziție!

PRINCIPALELE SANCȚIUNI

Consultă lista cu principalele sancțiuni descărcând documentul de mai jos.

CODURI DEȘEURI

Conform Legii 856 / 2002 privind Evidența Gestiunii Deșeurilor și pentru Aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

DICȚIONAR DE MEDIU

Conform Legii 211/2011

LEGISLAȚIE GESTIONARE DEȘEURI

Ordonanta de urgenta nr. 92 / 2021 privind regimul deseurilor

Legea nr. 132 / 2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

Hotararea nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase

Hotararea nr. 1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

Legea nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Ordinul nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Ordonanta de urgenta nr. 5 / 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Procedura pentru stabilirea inregistrarii, raportarii, frecventei de raportare catre Registrul national al producatorilor precum si a modului de evidenta si de raportare a informatiilor prevazutel a art. 9 (4) si la art. 27 (6) din OUG 5 / 2015

Hotararea nr. 1132 / 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

Procedura privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori conform Ordin 1399 / 2009

Procedura de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori conform Ordin 669 / 2009

Hotararea nr. 170 / 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

Ordinul nr 1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile medicale

Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale conform Ordin 1226 / 2012

Metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale conform Ordin 1226 / 2012

Legea nr. 212 / 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

Legea nr. 181 / 2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile

LEGISLAȚIE AFM

Ordonanta de urgenta nr. 196 / 2005 privind fondul pentru mediu

Metodologia de calcul al contributiilor taxelor, penalitatilor si altor-sume datorate la fondul pentru mediu conform Ordin 1503 / 2017

Ordinul nr. 591 / 2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie privind obligatiile la "Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Instructiunile de completare si depunere a formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" conform Ordin 591 / 2017

Ordinul nr. 572 / 2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta

LEGISLAȚIE AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Procedura de emitere a autorizatiei de mediu conform Ordin 1798 / 2007

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu conform Ordin 1150 / 2020

ALTE ACTE DE REGLEMENTARE

Ordonanta de urgenta nr. 195 / 2005 privind protectia mediului