Știm cu toții că standardele în creștere impuse organizațiilor cu privire la colectarea deșeurilor, precum și solicitările legislative complexe [vezi utile] existente în acest domeniu nu fac decât să constituie pentru majoritatea companiilor o sarcină greoaie și consumatoare de timp. Vestea bună este că ele reprezintă aria noastră de expertiză, pe care o punem cu pasiune în slujba ta!

SERVICII OFERITE:

COLECTARE DEȘEURI

Acordăm clienților noștri suport, atât pentru încadrarea deșeului conform HG856/2002, întocmirea documentației și realizarea diverselor raportări cerute de autorități, precum și suport tehnic-logistic (soluții de stocare/depozitare, manipulare, etichetare deșeuri ș.a). Colectare hârtie. Colectare sticlă. Colectare carton. Colectare plastic. Colectare deșeuri nepericuloase. Colectare deșeuri periculoase.

TRANSPORT DEȘEURI

Se realizează cu mijloace auto și personal autorizat pentru transportul deșeurilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind această activitate [HG nr. 1061/2008]

DEPOZITARE

Se face în spații special amenajate și autorizate în acest sens. În funcție de tipul deșeurilor, acestea vor fi sortate, pregătite și apoi procesate în vederea valorificării/reciclării sau eliminării finale.

PROCESARE DEȘEURI

Este o operațiune complexă și importantă în circuitul deșeurilor. Aceasta constă în operațiuni de sortare, balotare, inertizare, manipulare etc., care se fac în funcție de tipul deșeului și destinația finală a acestuia.

VALORIFICARE DEȘEURI SAU ELIMINARE FINALĂ

Este cea mai importantă etapă din circuitul unui deșeu. Odată ajuns aici, acesta poate deveni o materie primă pentru un nou produs, o sursă de energie sau poate fi eliminat prin diferite proceduri (incinerare, coincinerare, depozitare finală ș.a.m.d ), cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

GAMA NOASTRĂ DE SERVICII ESTE COMPLETATĂ DE:
 • Consultanță de specialitate.
 • Recomandarea celor mai bune soluții privind valorificarea sau eliminarea deșeurilor.
 • Distrugere marfă neconformă.
 • Preluare și reciclare în condiții de siguranță a hârtiei tocate. Preluare arhivă.
 • Întocmirea și transmiterea raportărilor solicitate de către instituțiile de protecția mediului.
          (Raportare Agenția de Protecția Mediului, Raportare Administrația Fondului pentru Mediu, Evidență Gestiune Deșeuri).
 • Întocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu.
          Obținere Aviz de Mediu. Obținere Autorizație de mediu.
 • Servicii de instruire personalizate.
 • Identificarea soluțiilor optime pentru rezolvarea problemelor de mediu.
 • Coordonare activități prin implementarea legislației în cadrul societăților.
 • Întocmirea documentelor necesare pentru monitorizarea deșeurilor generate (fișe de gestiune, plan de eliminare deșeuri, plan de gestionarea deșeurilor).